top of page

ปล่อยลูกเผชิญปัญหา

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เมื่อไหร่ที่พ่อแม่ปล่อยให้ลูกเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยตนเองตั้งแต่เด็ก แสดงถึงการให้ลูกได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหา เพราะการห้ามปราม หรือระวังมากจนเกินไป นำมาสู่การขาดโอกาสในการทดลองแก้ไขปัญหาของลูก


หลายครั้งที่ครูเก๋ได้ให้บริการปรึกษา แล้วผู้ปกครองพูดว่า "อย่าเลย" ยังเด็ก หรือเล็กเกินไป ที่จะเจอปัญหาแบบนี้ หรือบางครั้งก็ได้รับฟังว่า "ให้เจอตอนโตดีกว่าไหม"


ปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ แท้จริงแล้วอาจไม่เกี่ยวว่าลูกยังเล็กอยู่หรือว่ารอให้โตกว่านี้ แต่การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หลายครั้งประสบความสำเร็จ เราควรมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะธรรมชาติของปัญหา จะสอน หล่อหลอมให้ผู้เผชิญปัญหา หรือเด็ก มีพัฒนาการและภูมิคุ้มกันมากขึ้นตามลำดับ ตามวัย และจังหวะเวลาของเขาเอง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเสริมส่วนตัว | ครูคุณภาพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ | นักจิตวิทยาการศึกษา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สแกนศักยภาพ | ยอดเยี่ยมที่นี่ | โทรเลย


www.absolutethinking.org

ดู 42 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page