top of page

เลี้ยงลูกว่านอนสอนง่าย

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


การเป็นคนว่านอนสอนง่าย เป็นอาการที่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในโอวาท หรือเชื่อฟังคำสั่งสอนอย่างดี ยกตัวอย่างตรงๆได้ว่า ไม่ดื้อรั้น หรือดื้อดึง โดยคำว่าว่านอนสอนง่าย จะถูกอ้างอิงถึงเหตุการณ์ของบุคคลในลักษณะต่างๆอาทิ สมัยเด็กเป็นคนว่านอนสอนง่าย


หากอยากให้ลูกเป็นคนว่านอนสอนง่าย ต้องเริ่มจากพ่อแม่ที่เรียนรู้เรื่องของพัฒนาการ ทางปัญญาของจิตวิทยาได้มีคำแนะนำว่า พ่อแม่ต้องส่งเสริมลูกด้วยความเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดโดยมีภาษาอังกฤษว่า Authoritative หมายความว่าอย่างเข้มงวด


เมื่อเกิดอะไรขึ้นในบ้าน หลายครั้งพ่อแม่อยากจะให้ลูกเป็นผู้ตัดสินหรือคิดได้เองใช่ไหมล่ะคะ แต่เมื่อลูกยังเล็ก การเลี้ยงโดยที่กฎนั้นถูกกำหนดโดยพ่อแม่ หรืออาจจะกำหนดร่วมกันแต่พ่อแม่ควบคุมกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หรือยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ซึ่งต้องยังคงมาจากพ่อแม่อยู่เป็นสำคัญ เป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ การเคารพกฎระเบียบและกติกาทางสังคมของลูกเริ่มจากการบังคับใช้กฎเล็กๆในบ้าน เพื่อเป็นการสร้างเสริมและสนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งของสีงคมก้าวแรกได้ดีค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยวทุกวิชา | นักจิตวิทยา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สแกนศักยภาพ | ยอดเยี่ยมทางการเรียนเริ่มได้ที่นี่


www.absolutethinking.org

ดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page