top of page

วินัยเริ่มได้แต่เด็ก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ระเบียบวินัยเริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็ก


อายุเท่าไหร่ที่เหมาะสมกับการสอนวินัยคะ ?


คำถามจากคุณแม่มือใหม่ที่สอบถามครูเก๋ ครูเก๋ขอยกหลักพัฒนาการของนักจิตวิทยา ซิกมัน ฟรอยด์ ได้กล่าวยืนยันว่าการมีระเบียบหรือไม่มีระเบียบ เป็นพัฒนาการที่ต้องได้รับความพึงพอใจ จากการควบคุมตนเองเล็กๆน้อยที่อยากเป็นอิสระของเด็ก โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว อาทิ การเข้าห้องน้ำ การขับถ่าย


หากเด็กได้รับความพึงพอใจดังกล่าวว่า เขาสามารถทำได้ด้วยตนเอง เด็กจะเริ่มสนใจที่จะเติบโตในขอบข่ายของระเบียบวินัย รักสะอาด ยืดหยุ่น แต่หากพัฒนาการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไร้ความพึงพอใจหรือเกิดจากการบังคับ จะก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมเป็นเวลาต่อมา คือไม่มีระเบียบ ตระหนี่ อารมณ์ฉุนเฉียว ดื้อรั้น รู้แบบนี้แล้วพ่อแม่มือใหม่ หรือพ่อแม่ที่กำลังวางแผนจะมีลูกต้องเริ่มศึกษาและฝึกวินัยเบื้องต้นโดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำที่เป็นวินัยพื้นฐานที่เติมเต็มความต้องการของเด็ก


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยา | ครูคุณภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | เรียนเดี่ยว


www.absolutethinking.org

ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page