top of page

บทบาททางทางเพศที่พ่อแม่ต้องให้ความสนใจ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


บทบาททางเพศที่พ่อแม่ควรให้ความสนใจ


ในสังคมมีหลายบทบาทที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนและการเลี้ยงดู บทบาททางเพศก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พ่อแม่เองต้องให้ความสนใจเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาบนบทบาทที่โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดโดยยึดหลัก...


1. เรื่องการแยกเพศ ในวัยเด็กลูกไม่ควรเรียนรู้ชายและหญิงแยกกัน เพราะเขาจะต้องเรียนรู้กันและกัน เล่นด้วยกัน และเมื่อเติบโตบุคลิกภาพจะแยกเขาเองโดยอัตโนมัติ


2. การเลือกปฏิบัติต่อเพศของเด็ก พ่อแม่ไม่ควรแสดงออกว่ารัก/ชอบ/ไม่ชอบ หรือไม่รักเพศใดเพศหนึ่งเป็นพิเศษ


3. การจัดเพศให้กับกิจกรรมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำและควรให้ลูกได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยตัวเอง อาทิ วอลเลย์บอลของผู้หญิง บอลของผู้ชาย ใส่กางเกงเป็นผู้ชาย ใส่กระโปรงเป็นผู้หญิง


4. ระดับของแรงบันดาลใจ โดยที่พ่อแม่ต้องไม่กำหนดว่าเพศชายต้องเข้มแข็ง เพศหญิงต้องอ่อนโยน เพศชายเก่งกว่าเพศหญิง หรือเพศหญิงอดทนและมุ่งมั่นกว่าเพศชาย


เพราะแท้จริงแล้วไม่ว่าบทบาททางเพศของเด็กจะเป็นอย่างไร นั้นเกิดจากการเลี้ยงดูสนับสนุน ละคอยให้คำแนะนำให้เป็นไปตามสภาพและวิถีชีวิต วัยเด็กของลูกรักจึงจะผ่านไปด้วยดี


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ทุนการศึกษาสหรัฐ | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยา | ครูคุณภาพ | ยอดเยี่ยมทุกมิติ


www.absolutethinking.org

ดู 63 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page