top of page

เข้าใจวัยเด็กตอนปลาย

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ลูกกำลังเข้าสู่วัยเด็กตอนปลาย ครูเก๋ ว่าเด็กอายุเท่าไหร่เป็นอย่างไรคะ? คำถามจากผู้ปกครองที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่น อาจจะมีความกังวลเล็กน้อยผ่านการเลี้ยงดู


เรื่องของวัยเด็กตอนปลาย อายุประมาณ 10-12 ปี วัยนี้ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการก็กำลังที่จะเข้าสู่วัยรุ่น ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่มีการเตรียมตัวให้ลูกๆผ่านการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีได้ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านความสนใจ อาทิ การเล่นเป็นกลุ่ม การสะสมของ การอ่านหนังสือ การดูทีวีหรือภาพยนต์ โดยต้องให้ความสำคัญต่อพัฒนาการเหล่านี้ให้ถูกลักษณะ


เด็กวัยนี้จะให้ความสำคัญต่อเรื่องส่วนตัวและสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้อง ...


1. ฝึกลูกให้ค้นคว้าและลงมือทำอะไรต่างๆด้วยตนเอง


2. ฝึกให้ลูกอ่านมากขึ้น เห็นมากขึ้น สนทนามากขึ้น


3. มอบหมายงานตามความถนัด


4. ฝึกให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม


5. คอยให้กำลังใจและความอบอุ่นกับลูกๆ เพื่อให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาสนใจนั้น พ่อแม่ก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน


เลี้ยงดูตามพัฒนาการแบบนี้ ส่งผลดีอย่างไม่สิ้นสุดแน่นอนค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยา | ครูคุณภาพจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนชั้นนำ


www.absolutethinking.org

ดู 1,056 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page