top of page

สอนลูกให้ทำในสิ่งที่ถูกอย่างไร

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


Do the right things หรือ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง หากมองจากสายตาของผู้ใหญ่แล้วก็คือจะต้องรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ สำหรับเด็กๆนั้นในช่วงที่ตรรกกะกำลังถูกพัฒนาต้องได้รับการอบรมสั่งการเป็นระยะๆ ผ่านการบอก การเตือน และเป็นตัวแบบที่ดีผ่านประสบการณ์ของเขาเอง


ดังนั้นหลายครั้งที่เด็กคนหนึ่งจะทำอะไรที่ผู้ใหญ่เห็นว่า ไม่เหมาะไม่ควร ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถให้อภัยไม่ได้ เพราะหากว่ากันจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดกันบ้างเหมือนกัน


คำว่าขอโทษ จึงเป็นคำที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังให้ลูกติดเป็นนิสัย พูดออกมาเพื่อสร้างสำนึกของการรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำลงไปแล้วผิดพลาด


ในขณะเดียวกันเพื่อให้เด็กก้าวข้ามคำขอโทษ แล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ดีและเร็วมากขึ้น คำว่ายกโทษให้อภัย ไม่เป็นไร ก็ควรออกจากปากได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรี่ยนเดี่ยว | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | ยอดเยี่ยมได้ด้วยการเรียนส่วนตัว


www.absolutethinking.orgดู 95 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page