top of page

Mind Set ที่ดี เริ่มต้นที่พ่อแม่

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


การที่จะทำให้ใครสักคนหรือลูกมี Mind Set ที่ดี ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่พ่อแม่หรือใครหลายๆคน

พร่ำบ่นว่ายากแสนเข็ญนั้น ไม่ได้อยู่ที่ผู้เรียนรู้แต่เป็นผู้ถ่ายทอดหรือผู้สอน แม้หลักการจะมีเนื้อหาและวิธีการที่ดีปานใด หากผู้ถ่ายทอดนั้นไม่มีความเข้าใจ ก็ไม่มีทางเลยที่จะแปลข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ให้ฟังง่าย และถ่ายทอดโดยตรงไปยังผู้รับ


ซึ่งการถ่ายทอดที่ดีนั้นสามารถเริ่มต้นได้ดังนี้ ...


1. พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเริ่มที่จะทำการจัดการกับ Mind Set ของตนเอง เนื่องจาก Mind Set ของคุณพ่อคุณแม่เองคือตัวแปรสำคัญในการกำหนดว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดการทั้งหมด


2. พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพัฒนา Mind Set ของตนเองให้มีความเชื่อว่าลูกทำได้ ลูกแก้ไขปัญหาได้ ลูกพัฒนาได้และลูกจะช่วยเหลือตนเองได้


3. เมื่อครั้งเกิดอุปสรรคกับลูก พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความเชื่อว่าทุกปัญหานั้นมีทางออกและแก้ไขได้ ทุกปัญหาที่เข้ามานั้นจะเป็นบทเรียน จะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ลูกแข็งแกร่งขึ้น ขอให้ร่วมกันหาทางออกมากกว่าการพูดถึงปัญหา


3 วิธีง่ายๆนี้ หมั่นทบทวนเป็นประจำเพื่อสร้าง Mind Set ที่ดีแก่ผู้สอนหรือพ่อแม่ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างผู้รับรู้ที่เติบโตได้อย่างไม่จำกัด


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยา | ครูที่มั่นใจ


www.absolutethinking.org

ดู 88 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page