top of page

สร้างกรอบคิดที่ดี เพื่อความสำเร็จอนาคต

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ย. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


สร้างกรอบคิดให้ลูกดีไหม ? แต่ถ้าสร้างแล้วกลัวจังเลยว่าลูกจะคิดนอกกรอบไม่เป็น


คำถามที่เกิดจากความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่ง


กรอบคิดหรือชุดของความคิด ที่อาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม หลักการและความคาดหวัง การทำให้ลูกมีกรอบคิดไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นลูกจะคิดนอกกรอบไม่ได้


ครูเก๋ขอบอกเลยค่ะว่า คุณพ่อคุณแม่สามารถสบายใจได้ เนื่องจากการสร้างกรอบคิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องสร้างให้เด็กอยู่แล้ว และมีความจำเป็นอย่างมาก


การสร้างกรอบคิดเปรียบเสมือนการสร้างแผนที่การเดินทางไว้เตือนใจว่า สิ่งไหนที่เรานำติดตัวมา สิ่งไหนควรทิ้งเมื่อเกิดปัญหาเพื่อที่จะเดินทางต่อไปเพื่อรักษาความฝันหรือเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยและพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอนาคตที่ดีของลูก


แน่นอนว่าคำว่ากรอบความคิด คุ้นหูแน่นอนกับคำว่า Mind Set และการสร้าง Mind Set ที่ดี ให้เป็นคนที่มี Mind Set ของความสำเร็จ นักสู้และกระตือรือร้น ใส่ใจในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา งานวิจัยหลายฉบับในปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนว่าการที่เด็กมี Mind Set ที่ดี เชื่อมั่นในตัวตนว่าสามารถทำได้ แก้ได้ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยวส่วนตัว | ครูยอดเยี่ยม | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว | เริ่มต้นที่ดีที่นี่


www.absolutethinking.org

ดู 83 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page