top of page

สิ่งแรกที่พ่อแม่ต้องทำเมื่อลูกร้องไห้

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ร้องไห้ สิ่งที่ได้ยินแล้วบ่งบอกถึงความต้องการบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นต้องการแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจ ต้องการแสดงความดีใจ หรือกระทั่งเรียกร้องความสนใจ ในทางจิตวิทยาการร้องไห้ถูกจัดอยู่ในกระบวนการของการเกิดอารมณ์ของมนุษย์


การร้องไห้ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่อาจเรียกได้ว่า #ระบบ ระบายความรู้สึกอึดอัด ดีใจ เสียใจ เศร้าใจ ตกใจ ประทับใจ โดยมีสัญลักษณ์เป็นน้ำตา


แต่หากพูดถึงวัยเด็กแล้ว การร้องไห้นั้นไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนผู้ใหญ่ เพียงแต่เป็นสัญญาณการเรียกร้อง หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่โตกว่า เพื่อให้ตนเองนั้นรู้สึกว่าถูกคุ้มครอง ปลอดภัย


ดังนั้นเมื่อคุณแม่คุณพ่อเห็นลูกๆร้องไห้ แล้ววิ่งมาหา สิ่งที่ควรกระทำคือสวมกอดทันที เพื่อให้เกิดความรู้สึกดีๆ ปลอดภัย อบอุ่น ก่อนที่จะเอ่ยปากถามว่าเป็นอะไร เพราะอะไร หรือตำหนิติเตียนเพื่อค้นหาสาเหตุของการร้องไห้ค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรี่ยนเดี่ยวทุกวิชา | ป.1-ม.6 | ครูจากสถาบันชั้นนำมากมาย | นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ที่นี่


www.absolutethinking.org
ดู 97 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page