top of page

ลูกเข้าสู่วัยรุ่นจะไม่วุ่นอีกต่อไป หาก ...

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เรื่องของวัยเด็กตอนปลาย อายุระหว่าง 10-12 ปี วัยนี้หากว่าตามหลักพัฒนาการแล้ว อยู่ในช่วงของการเข้าสู่วัยรุ่น ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่มีการเตรียมตัวที่ดีให้กับลูกๆ ผ่านการส่งเสริมพัฒนาการด้านความสนใจ ได้แก่การเล่นเป็นกลุ่ม การสะสมของ การอ่านหนังสือ ดูทีวีหรือภาพยนตร์ เรื่องจากวัยนี้เริ่มมีพัฒนาการในเรื่องส่วนตัว และสังคมเพิ่มมากขึ้น หากคุณพ่อคุณแม่ ...


1. ฝึกให้ลูกค้นคว้าและลงมือทำด้วยตัวเอง


2. ฝึกให้ลูกอ่านมากขึ้น เห็นมากขึ้น และพูดรวมถึงฟังมากขึ้น


3. มอบหมายงานตามความถนัด


4. ฝึกให้ลูกได้ปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อม


5. มอบกำลังใจและความอบอุ่นให้ลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าเค้านั้นสำคัญสำหรับพ่อแม่เสมอ


5 ประการนี้ ช่วยเติมเต็มช่องว่างในการเข้าสู่วัยรุ่นและเรื่องวุ่นๆที่กังวลในใจของคุณพ่อคุณแม่ก็จะหายไปได้ค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-41 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | นักจิตวิทยาการศึกษา | ครูชั้นนำทุกวิชา | ทุนการศึกษาสหรัฐ | สแกนศักยภาพ


www.absolutethinking.org

ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page