top of page

ห่างไกลซึมเศร้า ด้วยมือพ่อแม่

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


โรคซึมเศร้าจะเป็นได้ต้องใช้เวลา และไม่ใช่โรคที่เป็นได้ในวันสองวัน


ภาวะซึมเศร้า มีต้นตอตัวหนึ่งมากจากการเลี้ยงดู เกิดจากภาวะเครียดสะสม แต่ที่สำคัญก็คือหัวใจของการเลี้ยงดู ดังนั้นแปลว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ และระลึกเสมอว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆ เพียงแต่ปัจจุบันผู้เสียชีวิตด้วยอาการซึมเศร้า ผ่านการฆ่าตัวตาย ทำร้ายตนเองนั้น สามารถรับชมได้ผ่านสื่อต่างๆ


เมื่อได้รับรู้เช่นนี้แล้ว การเตรียมตัวของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการรับมือที่ดีและได้ผลมากกว่า


1. เลี้ยงลูกด้วยความใกล้ชิด สนิทสนม พูดคุย ปรึกษา เป็นวิธีระบายความรู้สึกอย่างหนึ่งในทางจิตวิทยา


2. มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูก อาทิ ศาสนา คำสอน หรือหลักชีวิตเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจ


3. เลี้ยงลูกให้มองทางออกของปัญหา โอกาส มากกว่าต้นตอของปัญหา สิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องเปลี่ยนให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี สำหรับอนาคต แก้ไขได้


หากคุณพ่อคุณแม่ได้รับมือด้วย 3 วิธีข้างต้นไว้อย่างเนิ่นๆ จะเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันทางจิตใจที่ดีและแข็งแรง เพื่อห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรี่ยนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | ครูจากสถาบันชั้นนำ | นักจิตวิทยาการศึกษา | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | เริ่มต้นยอดเยี่ยมที่นี่


www.absolutethinking.org
ดู 102 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page