top of page

สอนพ่อแม่เป็นนักจิตวิทยาครอบครัว

อัปเดตเมื่อ 10 พ.ย. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หน้าที่ของนักจิตวิทยาครอบครัวคืออะไร เป็นอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร ? คำถามสุดคลาสสิคเมื่อใครคนหนึ่งในครอบครัวมีความสนใจทางด้านจิตวิทยาขึ้นมา


นักจิตวิทยาครอบครัวก็เป็นแขนงหนึ่งของนักจิตวิทยา แตกต่างจากนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือนักจิตวิทยาพัฒนาการ เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม นักจิตวิทยาครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อการวางแผนพูดคุยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว วันนี้ครูเก๋เลยมาบอกเกร็ดเล็กๆเพื่อผู้ปกครองได้ฝึกเป็นนักจิตวิทยาครอบครัวฝึกหัดเพื่อดูแลกันและกัน


1. บำบัดความรู้สึกทางเพศ กรณีนี้คือการปลูกฝังความรักที่เป็นค่านิยมที่สอดคล้องกับสังคม อาทิการรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย์เป็นความรักที่ชาย หญิงรักกันอย่างเหนียวแน่น


2. บำบัดความรักความอบอุ่น ผ่านการดูแลกายและใจ ทำให้รู้สึกปลอดภัย มั่นคง ดูแลพัฒนาการต่างๆของครอบครัวและลูก รวมถึงการเข้าสังคม


3. เป็นตัวแบบในการกำหนดบทบาท สำหรับลูกๆและสมาชิกในครอบครัว เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองของชาติ


หากพ่อแม่ได้ทำหน้าที่พื้นฐาน 3 ข้อ แปลว่าคุณได้เริ่มทำหน้าที่นักจิตวิทยาครอบครัวที่ดี ครบถ้วนสมบูรณ์ และรับรองว่าจัดอยู่ในกลุ่มครอบครัวอบอุ่นแน่นอนค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | นักจิตวิทยาการศึกษา | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | เริ่มที่นี่


www.absolutethinking.org

ดู 78 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page