top of page

อาบน้ำร้อนมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าเข้าใจมากกว่า

อัปเดตเมื่อ 14 พ.ย. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เมื่อได้ยินคำนี้แล้วแน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หรืออีกหนึ่งมุมมองคือทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อน แต่แน่นอนว่าแม้ทุกคนจะผ่านช่วงเวลาของความเป็นเด็กมา ก็ใช่ว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเข้าใจความเป็นเด็กเสมอไป เหตุเพราะตอนเป็นเด็ก ...


หลายคนมีปัญหา

หลายคนไม่มีปัญหา

หลายมีปัญหาแล้วแก้ไขได้

หลายปัญหาของบางคนไม่ได้รับการแก้ไข


หากมีใครสักคนมองว่า เด็กทุกคนเหมือนกันหมด เลี้ยงแบบเดียวกัน ก็ต้องออกมาแบบเดียวกัน และยิ่งไปกว่านั้นจะมุ่งมั่นให้เด็กนั้นมีทิศทางอนาคตเหมือนกันเป็นไปไม่ได้และไม่เข้าใจจิตวิทยาเด็ก


ดังนั้นการที่จะเสริมสร้างมุมมองที่ดีต่อเด็กหรือเข้าใจเด็กมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจว่า พัฒนาการของเด็กหรือลูกนั้นเป็นพลวัต หรือ Dynamics เด็กแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกัน แตกต่าง และการที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นั้น ต้องได้รับการพัฒนาที่เป็นแบบฉบับของตนเอง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | ประถม | มัธยม | นักจิตวิทยาการศึกษา | ครูคุณภาพ | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | เริ่มต้นที่นี่


www.absolutethinking.org

ดู 127 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page