top of page

เมื่อคาดหวังให้เด็กทำในสิ่งที่ถูก

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ย. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หลายครั้งที่เด็กถูกตำหนิว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วสำหรับผู้ใหญ่ เราอาจจะเข้าใจได้ว่า การทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องเริ่มจากการรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ ซึ่งถ้ามองผ่านจากมุมมองของเด็กแล้ว ต้องผ่านการอบรมสั่งสอน การบอก การเตือน และการเป็นตัวอย่างที่ดี หรือกระทั่งต้องได้รับประสบการณ์จากผลของการกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง


ดังนั้นเมื่อเด็กคนหนึ่งจะสามารถทำบางสิ่งที่ผู้ใหญ่มองว่าไม่เหมาะหรือไม่ควร ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกโทษหรือให้อถัยไม่ได้เนื่องจากเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเขา หากพิจารณาดีๆแล้วบางเรื่องผู้ใหญ่ยังมีโอกาสพลาดได้เช่นเดียวกัน


คำว่าขอโทษ ที่ออกจากปากเมื่อกระทำความผิดหรือกระทำการอันไม่เป็นสมควรจึงเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุดที่จะออกจากปากของเด็กผ่านการสอนและเป็นตัวอย่าง เพื่อสร้างสำนึกของการรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ลงมือทำ หรือกระทำไปโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี หรือไตร่ตรองรอบคอบแล้วแต่ไม่ได้ผลตามที่ควรหรือไม่เหมาะสม


ขณะเดียวกัน การที่คาดหวังให้คำขอโทษออกมาจากปากของเด็ก แล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น คำว่ายกโทษ ให้อภัยก็ต้องออกจากปากผู้ใหญ่ได้รวดเร็วเช่นกัน


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | นักจิตวิทยาการศึกษา | สแกนศักยภาพ | ทุนกรศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | เริ่มต้นที่นี่


www.absolutethinking.org

ดู 115 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page