top of page

ฝึกฝืนหรือฝึกฝนที่จะทนต่อความสำเร็จ

โดยครูเก๋ ด.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หากจะเลี้ยงลูกได้ดีต้องฝึกฝน แต่หากจะเป็นผู้ชำนาญในการเลี้ยงลูกต้องฝึกฝืน สาเหตุที่ครูเก๋ใช้คำว่า ฝึกฝืน เพราะหลายต่อหลายครั้งจากประสบการณ์ที่ทั้งเลี้ยงลูกของตนเองและให้คำปรึกษาพ่อแม่หลากหลายครอบครัวนับไม่ถ้วน พบว่าทุกคนมีความรู้และวิธีการเลี้ยงลูกที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการฟังมาจากคนรุ่นก่อนหรือเสาะแสวงหาความรู้เอง แต่ขาดการอดทนในการลงมือทำหรือรอ


การอดทนที่จะพยามยามให้เกิดความสำเร็จ หรือกระทั่งฝืนใจตนเองให้สำเร็จนั้น เป็นภาระกิจที่สำคัญของพ่อแม่ หากพ่อแม่ฝึกฝืนใจตนเองให้ได้ อดทนอดกลั้นได้ ควบคุมตนเองฝึกลูกเติบโตตามพัฒนาการไม่โตไม่ช้าเกินไป เราจะกลายเป็นผู้ชำนาญในการเลี้ยงลูก แล้วต้องลงมือทำด้วยตนเอง ครูเก๋บอกได้เลยค่ะว่า การที่พัฒนาการเร็วไปหรือช้าไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดี เนื่องจากแต่ละช่วงวัยที่จะต้องเติมเต็มพัฒนาการมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะจนนับไม่ถ้วนที่พ่อแม่ต้องเติมเต็ม ฉะนั้น ฝึกฝืนและอดทนตามพัฒนาการดีที่สุดค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | นักจิตวิทยา | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | สิ่งแวดล้อมที่ดี


www.absolutethinking.org

ดู 162 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page