top of page

มรดกทางอารมณ์

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"อารมณ์ที่ถูกส่งต่อคือมรดกทางอารมณ์ที่พ่อแม่มอบให้" ประโยคที่หลายท่านเมื่อฟังแล้วเกิดคำถามว่าจริงหรือ เป็นไปได้จริงหรือไม่ แต่หากเราเปิดใจยอมรับฟังแล้ว ประกอบด้วยการเปิดใจให้กว้าง เราจะมองเห็นว่าในทางจิตวิทยา เรื่องอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึก หลายท่านคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรม หลายท่านเชื่อว่าเกิดจากการเลี้ยงดู รวมถึงนักจิตวิทยาเองมีความเชื่อว่า เราสามารถส่งต่ออารมณ์เนื่องจากมนุษย์มีการปรับตัวที่จะต่อสู้กับปัญหาตลอดเวลา จากรุ่นสู่รุ่น


และหากเป็นเช่นนั้นแล้ว แสดงว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกันที่ได้รับผลกระทบจากการส่งต่อทางอารมณ์ การที่เขาแสดงอารมณ์ออกมาอย่างไรนั้น ย่อมแสดงว่า ณ จุดนั้นเขากำลังต้องการปรับตัว ปรับตัวที่จะเข้าอยู่ร่วมกับพ่อแม่ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ปรับตัวที่จะเข้าอยู่กับเพื่อน อาจารย์และงานสังคม และเมื่อปรับตัวได้ แปลว่าได้รับมรดกมาแล้ว เพราะไม่ว่าเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ไหน ลูกจะรับรู้และปรับตัวทันที


หลายท่านยังสงสัยว่าอารมณ์ที่ว่าคืออารมณ์อย่างไร โกรธ ดีใจ เสียใจเท่านั้นหรือ แต่อารมณ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นมีความความหมายกว้างกว่านั้นมาก ลองสังเกตดูอย่างนี้ค่ะ หากเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เร่งรีบด้วยความจริงจัง ตัวเรานั้นก็จะปรับตัวเข้ากับสังคมนั้นหากในระยะยาวเราต้องอาศัยและใช้ชีวิตที่นั่น หากเราอยู่ในสังคมที่สบายๆ เชื่องช้า การทำอะไรรวดเร็วก็ทำให้เราแตกต่างแปลกแยก ร่างกายก็จะปรับความเร็วให้เข้ากับจังหวะการเต้นของสังคมนั้นๆ เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรี่ยนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | นักจิตวิทยา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา |


www.absolutethinking.org
ดู 120 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page