top of page

คุณเลี้ยงลูกเป็นเด็กอมมืออยู่หรือเปล่า

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เด็กอมมือ หรือตามความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า เด็กที่ไม่รู้ประสีประสา


ซึ่งเมื่ออ้างถึงคำดังกล่าว พ่อแม่หลายคนกำลังกลุ้มใจว่า


- ลูกเราโตป่านนี้แล้ว ยังทำตัวเป็นเด็กอมมือไม่รู้ประสีประสา ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร


- โตแล้วยังมีความคิดเหมือนเด็กอมมือ ความคิดความอ่านเหมือนเด็ก


- เล่นเป็นเด็กอมมือไม่เคยจริงจังกับชีวิต


หากเรามามองให้ดีแล้ว หากพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้น ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องมีกลยุทธ์ที่ดีในการเลี้ยงลูก โดย ...


1. สอนลูกให้ทำอะไรด้วยตนเอง


2. สอนลูกให้คิดอะไรด้วยตนเอง


3. สอนให้ลูกลองตัดสินใจด้วยตนเอง


4. สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตนเอง


เพราะเมื่อลูกได้สัมผัสการทำอะไรด้วยตนเอง ลูกจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ความเป็นเด็กอมมือที่ทำอะไรไม่ได้ หรือคิดไม่เป็นนั้นจะหายไปจากการช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆผ่านวินัยและความรับผิดชอบ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ |


www.absolutethinking.org

ดู 104 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page