top of page

เรื่องเล่าจาก วิลเลียม เช็กสเปียร์

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ไม่นานมานี้ครูเก๋ได้มีเวลานั่งอ่านหนังสือ จนเจอประโยคหนึ่งของวิลเลียม เช็กสเปียร์ ที่ว่า "One beautiful heart is better than a thoundsand beautiful faces" ซึ่งทำให้ครูเก๋คิดถึงเวลาที่เราเลี้ยงลูกให้เขาเติบโตเพื่อที่ จะมีหัวใจที่สวยงาม เพราะหัวใจที่สวยงามเป็นคำตอบของความสุขจากการมองโลกของลูก


มุมมองต่อโลกของเด็กๆนั้นแตกต่างกัน หากพ่อแม่ให้การใส่ใจ และเข้าใจผ่านการสอนให้มองโลกที่อาศัยอยู่ตามความเป็นจริง นั่นแหละคือการสร้างความงาม งดงาม ที่เติบโตภายในจิตใจ


เพื่อให้ลูกพร้อมเผชิญกับโลก หลายครั้งไม่ได้สวยงามเสมอไปตามความคิดของเด็กๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกต้องมองโลกในแง่ร้าย เพราะแท้จริงแล้วพ่อแม่นั้นรู้ดีว่า โลกของความเป็นจริงเป็นอย่างไร ปัญหาที่พบมากในวัยรุ่นปัจจุบัน คือการมองโลกเพียงมุมเดียว มุมที่เขาคิดว่าดีและปลอดภัย เมื่อเผชิญเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดี ไม่ปลอดภัยก็จะใช้วิธีการถอยหนี หลีกเลี่ยง ไม่สู้ปัญหา


ดังนั้นหากลูกจะพัฒนาเป็นคนที่ดีมีหัวใจที่งดงามเข้มแข็ง ต้องยอมรับทั้งด้านทุกข์และสุข โดยเฉพาะเมื่อทุกข์แล้วจะออกจากความทุกข์ได้อย่างไรนั่นเอง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | สิ่งแวดล้อมที่ดี |


www.absolutethinking.org

ดู 73 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page