top of page

จุดอ่อนของมนุษย์

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


จิตใจของมนุษย์นั้นเปราะบาง คำว่าเปราะบางในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะ อ่อนแอ หรืออ่อนไหวไม่ได้ แต่ตามธรรมชาติแล้วจะมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ แต่การที่ครูเก๋ใช้คำว่าเปราะบาง (Vulnerability) ในสถานการณ์ที่จิตใจถูกกระทบจากภายนอก


อ้างอิงจากข้อมูลโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวว่า จิตใจเปราะบาง มีพื้นฐานมาจากการรักษาสัมพันธภาพ แต่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ หรือพูดตรงๆเลยก็คือบุคคลที่มีจิตใจเปราะบางมีสาเหตุมาจาก ความละอายใจและความกลัว ครอบคลุมไปถึงความคิดที่ว่าตนเองนั้นไม่ดีพอ ซึ่งหากพ่อแม่ต้องการปิดจุดอ่อนเหล่านี้ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก


1. ยอมรับในความเป็นตัวตนของลูก ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น


2. ฝึกให้ลูกยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ โดยให้เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น


3. ให้โอกาสลูกได้เริ่มต้นใหม่เมื่อผิดพลาด


สามข้อนี้จะช่วยให้พ่อแม่และลูกสบายใจไปตามๆกัน เนื่องจากในสังคมที่แท้จริงนั้น ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ความผิดพลาดจะสอนให้มนุษย์พัฒนา และเติบโตอย่างสวยงามในแบบฉบับของตนเอง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


เรียนพิเศษ | ประถม | มัธยม | เรียนเดี่ยว | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการศึกษา | คุณครูจากสถาบันชั้นนำ |


www.absolutethinking.org

ดู 175 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page