top of page

ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ย. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง เหตุเพราะบุคคลที่มีธรรมะ จะสามารถครองตน ครองคน ครองงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ในหลักการ


สำหรับเด็กที่กำลังเติบโต นอกจากพ่อแม่จะดูแลเลี้ยงดูปลูกฝังอย่างดีเพื่อเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ผ่านการให้การศึกษาที่ดีแล้วนั้น ต้องปลูกฝังและมอบธรรมะ ให้ลูกๆตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับจริยธรรมตามยุคสมัย


โตแล้วลูกจะคิดได้เอง คือคำพูดสุดคลาสสิคที่ได้ยินจากปากของคนเป็นพ่อแม่ที่ผลักภาระในการดูแลลูกให้กับสังคม ในทางจิตวิทยา การให้ธรรมะนั้นเปรียบเสมือนการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักจริยธรรมของ โคลเบิร์ก จริยธรรมอาศัยลำดับขั้นและช่วงเวลาที่แตกต่างกันในการทำความเข้าใจสภาวะสังคมและจริยธรรมในแต่ละขั้น หากพ่อแม่ไม่ปลูกฝัง พัฒนาการทางจริยธรรมอาจจะช้าทำให้การปรับตัวเข้าสู่สังคมเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก


แล้วเราจะมอบธรรมะหรือปลูกฝังจริยธรรมได้อย่างไร ครูเก๋ของอ้างถึงข้อความจากการฟัง ธรรมะบรรยายของ อ.กรรณิการ์ รักธรรมว่า


"พ่อแม่ต้องทำให้เห็น ว่าตนนั้นมีธรรมะ เมื่อลูกเห็นจึงเกิดศรัทธา ศรัทธาในพฤติกรรม ศรัทธาในคำพูด ศรัทธาในกริยา และศรัทธาในบุคลิกค่ะ"


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


เรียนพิเศษ | ประถม | มัธยม | เรียนเดี่ยว | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยาการศึกษา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | สิ่งแวดล้อมที่ดียอดเยี่ยม |


www.absolutethinking.org

ดู 87 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page