top of page

เอาผลประโยชน์ของลูกเป็นศูนย์กลาง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เมื่อพูดถึงการสอน หรืออบรมสั่งสอน Child Centered เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับการพูดถึงมากครั้งในหลายวงการ หากเราจะทำความเข้าใจง่ายๆก็คือ การที่เอาตัวเด็ก ลูกหรือเยาวชนเป็นที่ตั้งในการคิดพิจารณาว่าจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าทำตามใจเขานะคะ เพราะพ่อแม่มือใหม่ได้เกิดความสับสนว่า เอาลูกเป็นศูนย์กลางคืออย่างไรกันแน่


1. พ่อแม่ต้องคิดวางแผนและหากิจกรรมให้ลูกได้เลือกตามความสนใจ ตามความถนัดและเหมาะสมกับพัฒนาการ


2. เมื่อลูกได้เลือกกิจกรรมแล้ว ควรมีโอกาสที่จะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง


3. เปิดโอกาสและให้เวลาลูกได้พบปะพูดคุยและผูกสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ๆ สื่อใหม่ๆ


*การเรียนรู้แบบนี้ จะส่งเสริมบุคลิกภาพของลูกให้เป็นคนรักการเรียนรู้และกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการสอนแบบ Child Centered คือการเอาผลประโยชน์ของเด็กเป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | นักจิตวิทยาการศึกษา | สิ่งแวดล้อมที่ดี |


www.absolutethinking.org

ดู 86 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page