top of page

คุณเลือกโรงเรียนที่เพิ่ม ศักยภาพทางปัญญาให้ลูก หรือเปล่า ?

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หากลองนึกถึงสถานที่ที่เราเคยใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในวัยเด็ก เราจะคุ้นเคยกับสถานที่เพียงไม่มีที่ และแน่นอนว่าหากเราตัดบ้านออกไปแล้ว อีกที่ที่สำคัญที่จะทำให้นึกถึงก็คือโรงเรียน โรงเรียนเป็นที่สำคัญที่หนึ่งที่เด็กใช้เวลามากกว่า 1,600 ชั่วโมงต่อปี ในการพบปะพูดคุย และหากเด็กคนนั้นเป็นนักกีฬาโรงเรียนหรือนักดนตรีในวงดุริยางค์แล้วล่ะก็ เวลาที่จะมากกว่า 1,600 ชั่วโมงได้อย่างง่ายๆ


โรงเรียนจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญในการเติบโต เป็นสถานที่ที่สร้างสิ่งแวดล้อม หล่อมหลอมจริยธรรมและสร้างมุมมอง ให้เด็กๆทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางบวกอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาทางความคิด และในขณะเดียวกัน ทางลบก็เป็นอันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเด็กหลายคน พ่อแม่จึงต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับลูก โดยพิจารณาจาก ...


1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยอ้างอิงจาก ลอร่า เบิร์ก ศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาประจำ มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ ว่า โรงเรียนที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่อบอุ่นแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยที่ดีและเห็นใจผู้อื่นของเด็ก (Laera Berk, Developmen Through the Life Span, p.399)


2. ขนาดของโรงเรียน ขนาดของห้องเรียน และศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการที่นักเรียนได้มีโอกาสแสดงว่าตนเองนั้นมีส่วนร่วมในห้องเรียนสร้างสภาวะการตัดสินใจที่ดีให้กับเด็ก


3. กฎเกณฑ์ กฏระเบียบ


4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนนั้นได้มอบให้ นั้นจะกระตุ้นให้เกิดกระคิดในระดับสูง (Laura Berk, p.399) ให้กับเด็ก


เบิร์กยังได้เขียนไว้ว่า ในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยรุ่น สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับความสามารถ จะช่วยเสริมสร้างตรรกะ อารมณ์ และเติมเต็มความต้องการของสังคมในมุมมองของเขา และหากไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี ศักยภาพทางปัญญา หรือ Cognitive Potential ของเด็กจะไม่ได้รับการตอบสนอง (Laura Berk, p.400)


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | นักจิตวิทยาการศึกษา |


www.absolutethinking.org


หนังสืออ้างอิงเพื่อศึกษาเพิ่มเติม : Developmet Thriugh The Lifespan Seventh Edition.

ดู 92 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page