top of page

ครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ความเหลื่อมล้ำจากการเอาใจใส่

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เมื่อพูดถึงพัฒนาการทางอารมณ์ก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงผู้ที่อยู่รอบตัวหรือสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่ออารมณ์ นอกจากพ่อแม่แล้ว บุคคลที่สำคัญที่ได้มีโอกาสอยู่ในสิ่งแวดล้อมชั้น Microsystem ตามหลักของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Bronfenbrenner ซึ่งได้จัดครูเป็นสังคมชั้นในที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความคิดของเด็ก


ครูเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่จะช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนรู้ หรือหลีกเลี่ยงที่จะเรียนรู้ในขณะเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อ ...


เด็กจะปรับตัวได้หรือไม่ได้


เด็กจะมีความวิตกกังวลหรือรู้สึกปลอดภัยขณะเรียนหรือไม่


เด็กเกิดภาวะเครียดหรือไม่


เด็กเกิดความท้อแท้หรือหมดความตั้งใจหรือไม่ ครูจะเขาทำการกระตุ้นหรือช่วยเหลือทางบวกอย่างไร


ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากมีครูที่รู้ทฤษฎีและมีประสบการณ์ประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของคุณครู ซึ่งพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ในการเลือกสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเหมาะสมต่อการที่คุณพ่อคุณแม่เองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน และอย่าฝากความหวังไว้ที่ครูเพียงฝ่ายเดียว เพราะจากงานวิจัยทางจิตวิทยาหลายชิ้นงานได้ให้ความสำคัญกับพ่อแม่ไม่น้อยไปกว่าคุณครู


เด็กก็คือเด็ก พ่อแม่ต้องสั่งสอน ปลูกปั้น ไม่ใช่ว่าเรียนกับใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ หรือเมื่อไหร่ก็ได้ จากการเก็บข้อมูลนักเรียนและคะแนนทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มยากจน ชนชั้นกลางและร่ำรวยในนครนิวยอร์กพบว่า ในระยะสั้นนักเรียนไม่ได้มีความสามารถแตกต่างกันมากในการทำคะแนนสอบวัดผล แต่ในระยะยาวนักเรียนที่มีฐานะร่ำรวยมีอัตราการอ่านออกเขียนได้มากกว่านักเรียนยากจนถึง 2 เท่า เพียงเพราะเขามีโอกาสที่จะเห็น และมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่ คัดสรรสังคมผ่านการท่องเที่ยวอุทยานและเรียนรู้ผ่านการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจริงมากกว่า


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-651 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | สแกนศักยภาพ | ครูจากสถาบันชั้นนำ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการศึกษา | สิ่งแวดล้อมที่ดี |


www.absolutethinking.org

ดู 96 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page