top of page

จิตวิทยาของการเข้าวัด

อัปเดตเมื่อ 1 ธ.ค. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


คนเราเข้าวัดเพื่ออะไร มีเหตุผลหรืองานวิจัยอย่างไรว่าการเข้าวัดมีผลดี คำถามที่น่ารักจากนักศึกษาจิตวิทยาที่ครูเก๋ให้การดูแลอยู่ ก่อนอื่นต้องอ้างถึงคำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท ว่า คนเราเข้าวัดแต่ไม่รู้จักวัดหรือไปไม่ถึงวัด โดยไม่ตระหนักและล่วงรู้ว่า


1. เพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธ


2. เพื่อรู้จักพระธรรม


3. เพื่อรู้จักพระสงฆ์


สามสิ่งที่เป็นที่พึ่งพิงและยึดเหนี่ยว แต่ไม่ได้เหนี่ยวนำ คอยระลึกแต่ไม่ยึดติดเป็นงมงาย ในทางจิตวิทยาก็มีการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกัน และได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในหลักพัฒนาการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมในบริบทของทั้ง Collectivism หรือ Individualism โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีการนับถือศาสนาโดยปฏิบัติตามหลักคำสอน กับผู้ที่นับถือศาสนาแต่ไม่เคยประกอบ หรือปฏิบัติตามหลักศาสนพิธี ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม มีความรู้สึกที่ติดค้าง ไม่เป็นหนึ่งเดียวภายในเบื้องลึก ซึ่งจะเห็นชัดมากขึ้นในช่วงวัยกลางคน


การเข้าถึงศาสนา หรือการเป็นส่วนร่วมของสังคมในรูปแบบที่สูงขึ้นนั้นจะช่วยขัดเกลาและเข้าใจความรู้สึกของผู้คนและบุคลิกของชุมชนนั้นๆได้เป็นอย่างดี และพึงระลึกเสมอว่า ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นเป็นคนดี แต่การตีความตามหลักศาสนานั้นก็ยังเป็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่เข้าถึง รู้สึก ตื้นลึกหนาบางไม่เท่ากันตามประสบการณ์ซึ่งไม่แปลกที่หลายคนจะเข้าวัด หรือไม่เข้าวัด เข้าโบสถ์ มัสยิด หรือศาสนสถานด้วยเหตุผลที่แตกต่าง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | นักจิตวิทยาการศึกษา | สิ่งแวดล้อมที่ดี


www.absolutethinking.org

ดู 110 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page