top of page

วิธีปรับพฤติกรรม Behavior Modification

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ปรับพฤติกรรม ฟังดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับใครหลายๆคน แต่หากทำความเข้าใจดีๆแล้ว ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่อาศัยแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรม


เมื่อครั้งพ่อแม่ต้องการปรับพฤติกรรมลูก ทั้งจากไม่ได้เป็นดี หรือที่ดีให้ดียิ่งขึ้น นักจิตวิทยาเรียกวิธีนี้ว่า Behavior Modification หรือการปรับพฤติกรรม ซึ่งคือการสร้างแรงจูงให้มีมากพอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นในแบบที่เหมาะสมผ่านปัจจัยต่างๆ


1. อาหาร/ขนม ที่เป็นสิ่งที่เขาชอบรับประทาน


2. คำพูด คำชม คำกระตุ้น รวมไปถึงการเสียดสี เย้ยหยัน เปรียบเทียบเพื่อให้เลิก หรือหยุดพฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้น


3. การให้ทางเลือกโดยให้ลูกเป็นผู้เลือกเอง


4. เงิน หรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งทั้งในทางเศรษฐศาสตร์แล้วมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผู้รับสามารถในไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่เขาชอบใจได้จริงโดยเติมเต็มอรรถประโยชน์ได้เปี่ยมที่สุด แต่ในขณะเดียวก็มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะเป็นการติดสินบน หรือการจ้างซึ่งเมื่อไม่มีเงินก็ไม่ทำให้ หรือไม่กระทำตามที่สั่ง ก็ไม่เกิดผลดี


การใช้แรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากความชอบของบุคคลนั้นแตกต่างไปทุกๆวินาที เงินไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด แต่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเลือกใช้ตามผู้ถือเงิน แต่เรากำลังพูดถึงพฤติกรรมที่เป็นแรงจูงใจ มากกว่าสิ่งจูงใจ


พ่อแม่ควรทำความเข้าใจและศึกษาเรื่องการให้แรงจูงใจ แรงผลักดันทั้งทางบวกและลบให้มากๆ หรืออ่านของครูเก๋ทุกวันก็สามารถเข้าใจได้เป็นลำดับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว การที่ใช้เวลาอยู่กับลูกจะทำให้เข้าใจลูกมากขึ้นถึงต้นตอของการเกิดพฤติกรรมและการแก้ไข รวมถึงกระตุ้นให้พฤติกรรมดีๆนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆในภายหลังต่อไป


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | นักจิตวิทยา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สิ่งแวดล้อมที่ดี | ครูมากประสบการณ์มากมายรออยู่


www.absolutethinking.orgดู 171 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page