top of page

เล่นเพื่อรู้ ดูเพื่อเลียนแบบ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เป็นเด็กก็ต้องเล่น เพราะการเล่นเท่ากับทำงาน การทำงานสำหรับผู้ใหญ่นั้นอาจจะเป็นงาน ที่เป็นชิ้นเป็นอัน แต่สำหรับเด็กๆนั้นคือการเล่นเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ ฉะนั้นพ่อแม่ต้องทำความเข้าใจถึงหลักของการเล่นโดยการเล่นนั้นมี 4 แบบ (Sutton-Smith, 1972)


1. เป็นการเลียนแบบเพื่อสร้างความคุ้นเคย เมื่อคุ้นเคยแล้วการเรียนรู้จะเกิดขึ้น แต่การเลียนแบบนั้นจะแตกต่างออกไปจากสภาพแวดล้อม


2. การสำรวจ เพื่อตอบสนองความสนใจ ความต้องการและความกระตือรือร้น และไปสู่ทักษะการแก้ปัญหา


3. การทดสอบหรือทดลอง จะต่อยอดจากสิ่งที่สำรวจ และการเลียนแบบโดยมีจุดเด่นคือ จะพัฒนาการรู้คิดแบบมีเหตุผลด้วยตัวของเขาเอง


4. การสร้าง เป็นการเล่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและใหม่ ระหว่างตัวเขาเองและสิ่งแวดล้อม จะเริ่มมีการกำหนดบทบาทใหม่ หลักเกณฑ์และกติกา เพื่อสร้างเรื่องราวใหม่ๆของเขาเอง


เห็นลักษณะการเล่นทั้ง 4 แบบนี้ สามาถวางใจและการันตีได้ว่าการเล่นนั้นมีอะไรมากกว่าที่เรานั้นคิดไว้เยอะ ซึ่งก่อเกิดผลดีทั้งตัวลูกและการพัฒนาความรู้ของเขา ให้ลูกได้เล่นเพื่อการเรียนรู้ ให้เวลากับการพัฒนาศักยภาพ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | นักจิตวิทยาการศึกษา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | สิ่งแวดล้อมที่ดี | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา |


www.absolutethinking.org

ดู 110 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page