top of page

อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน กับการเข้าสังคม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ทำยังไงดีคะ ลูกเห็นเพื่อนสำคัญกว่าเรา คำถามล่าสุดที่ได้รับเมื่อให้บริการปรึกษา คาดว่าหลายคนคงจะได้รับประสบการณ์ดังกล่าวมาบ้างในฐานะพ่อแม่ ที่ลูกเราเห็นเพื่อนสำคัญกว่าพ่อแม่ อะไรๆก็เพื่อน ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด งานกลุ่มนัดกันไปกินข้าว ดูหนัง ไปเที่ยวห้าง หลายครั้งที่ลูกปฏิเสธพ่อแม่แต่ไม่ปฏิเสธเพื่อน วันนี้ครูเก๋ มาไขข้อข้องใจให้ฟังกันค่ะ


1. การมีเพื่อนเป็นการสร้างวัฒนธรรมของตัวตนของลูก โดยธรรมชาติของมนุษย์ คือสัตว์สังคมประกอบด้วยวัยแต่ละวัยที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน


2. สถานภาพของตัวของเขาเองเป็นเรื่องที่เขาต้องการ การยอมรับจากเพื่อนและสังคมรอบข้าง อาทิ การได้รับคำชมว่าเป็นคนเก่ง เป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเก่ง หรือเอื้อเฟื้อ


3. การสมยอมเพื่อน ด้วยเพราะต้องปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ และเจตคติของเด็ก และโดยเฉพาะในวัยเรียน จะเกิดภาวะสมยอมได้ง่าย เพราะต้องการการยอมรับจากสังคม เพื่อให้ตัวเขานั้นเกิดความมั่นใจในตนเอง


รู้แบบนี้แล้ว งด ดุด่า ว่ากล่าวหรือน้อยใจลูกนะคะ เพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาศักยภาพ ด้านการเข้าสังคม และช่วงเวลาเหล่านี้ เพื่อนจะมีอิทธิพลกับลูกมาก พ่อแม่มีหน้าที่คอยแนะนำและดูแลอยู่ห่างๆด้วยความห่วงใยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการศึกษา | สิ่งแวดล้อมที่ดี | ครูจากสถาบันชั้นนำทั่วเชียงใหม่


www.absolutethinking.org

ดู 120 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page