top of page

ลูกฉันต่อต้านสังคมหรือเปล่า

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หลายครั้งเมื่อลูกเริ่มโต ความคิดความอ่าน ก็ได้เติบโตและเริ่มเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เช่นกันกับคำถามที่พ่อแม่คู่หนึ่งได้ถามครูเก๋ ในช่วงเวลาของการบริการปรึกษา ว่าตอนนี้ลูกเริ่มไม่ไปสถานที่ต่างๆที่เป็นงานใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อน อาทิ งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ ด้วยเหตุผลว่าอยากอยู่บ้านมากกว่า แต่ด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ การทิ้งลูกอายุ 9 ขวบอยู่บ้านก็กะไรอยู่ เราเลยพาไปด้วยพร้อมสีหน้าบึ้งตึง ไม่ยิ้มแย้มสดใส ที่จะสนทนากับผู้อื่น


หากเราอธิบายให้เข้าใจลึกลงไปถึงการเข้าสังคมของเด็กอายุ 9-10 ปี วัยนี้มีบ้างที่จะทำให้ลูกนั้นรู้สึกรำคาญสังคม และพิธีรีตองต่างๆ อาจมีการต่อต้านขัดขืน ฉะนั้นพ่อแม่ไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ควรยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนบ้าง อาทิ บางงานเราพาลูกไปและกลับเร็วหน่อย เพราะเด็กๆต้องการเวลาปรับตัวเข้ากับสังคม เพราะนี่เป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากเด็กตอนปลายเข้าสู่วัยรุ่นค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการศึกษา | สิ่งแวดล้อมที่ดี | ครูจากสถาบันชั้นนำ |


www.absolutethinking.org

ดู 125 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page