top of page

สร้างฮีโร่ในตัวลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ฮีโร่ เมื่อได้ยินคำนี้สิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวคือความกล้าและการปกป้องคนอื่น แท้จริงแล้วฮีโร่คืออะไร แล้วลูกเราสามารถเป็นฮีโร่ได้หรือเปล่า


ในทางจิตวิทยา ฮีโร่ แปลว่า ไม่เคยกลัว มีความกล้าที่จะทำ มีความกล้าที่จะคิด กล้าที่จะลงมือทำและสร้างความแตกต่าง ลูกของเราจะเป็นฮีโร่และมีความสุขได้จากการเปลี่ยนแปลงทีละขั้น ผ่านการลงมือทำ และเรียนรู้ผลของการกระทำเหล่านั้น


การยอมรับผลของการกระทำ ที่อาจจะประสบความสำเร็จ และผลของการกระทำที่ไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเต็มไปด้วยขวากหนามและอุปสรรค ไม่ต่างกัน เพราะเป็นการสอนให้เรียนรู้ถึงการยอมรับในผลของการกระทำ ที่ต้องนำไปสู่การแก้ไขและหาทางออก นั่นเป็นคำนิยามของคำว่าฮีโร่ หากพ่อแม่ผู้ปกครองต้องการสร้าง ฮีโร่ล่ะก็ เริ่มสอนจากการยอมรับผลของการกระทำเลยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | ประถม | มัธยม | เรียนเดี่ยว | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | สิ่งแวดล้อมที่ดี |


www.absolutethinking.org


ดู 128 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page