top of page

หลีกเลี่ยงการประณามลูกในที่สาธารณะ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น การสนทนาอาจจะเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อพ่อแม่พูดอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปเสียทุกเรื่อง หลายครั้งที่คำสอนถูกเปลี่ยนเป็นความหมายต่างๆ ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าคำสอนหรือคำตักเตือนของพ่อแม่เป็นการกล่าวโทษ นำไปสู่ความไม่พอใจ หงุดหงิด ชักสีหน้า ตะคอก หรือตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่ไม่น่าประทับใจ


หากครูเก๋จะชวนคุณพ่อคุณแม่ เข้าใจลูกในช่วงวัยรุ่นตามหลักจริยธรรมของโคลเบิร์ก คงจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนำมาพูดถึง


ในช่วงเวลาดังกล่าวของชีวิต วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ทำตามระเบียบแบบแผบและแนวทางทางสังคม และช่วงเวลาเดียวกัน เป็นช่วงที่ไม่พอใจหากมีใครมากล่าวโทษ ดังนั้นเมื่อเราต้องการจะตักเตือนหรือชี้แนะ อาจจะต้องใช้จิตวิทยาในการเล่าเรื่อง การพูดจะต้องใช้หลักการยกตัวอย่าง สร้างสถานการณ์เปรียบเทียบ โดยไม่ให้รู้ว่าเรากำลังพูดหรือสนทนาถึงเขา


หากผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ ลูกๆจะเติบโตขึ้นพร้อมยอมรับสภาพ และโลกของความเป็นจริงอย่างสง่างามมีความสุข


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูมากความสามารถ | ดูแลโดยนักจิตวิทยาการศึกษา | สิ่งแวดล้อมที่ดี


www.absolutethinking.org

ดู 130 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page