top of page

พูดถูกหลักไวยากรณ์ สะท้อนความสามารถทางภาษา

อัปเดตเมื่อ 14 ธ.ค. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


การพูดที่ถูกหลักไวยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ หากต้องการพัฒนาความสามารถทางการสนทนาและการใช้ภาษา ได้ยินแบบนี้แล้วคำถามที่เกิดขึ้นคือเป็นไปได้อย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น


เนื่องจากการพูดมีภาษาหลายระดับ และแต่ละระดับมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ภาษาทางการ กึ่งทางการ ระดับปาก และอีกมากมาย ที่ส่งผลต่อมุมมองที่แตกต่างกันไปของคนในสังคม เพื่อเป็นการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตให้มีทักษะทางการใช้ภาษาที่ดี และมีประสิทธิภาพ การพูดให้สมบูรณ์ตามหลักไวยากรณ์จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์และน่าดึงดูด อาทิ การใช้สรรพนามที่แตกต่างการไปในแต่ละสถานการณ์ หนู ผม คุณ ท่าน


การใช้คำศัพท์ที่หลากหลายแต่ความหมายเดียวกัน เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองอย่างยิ่ง เกิดการเชื่อมโยงและลดการใช้คำซ้ำๆที่ขาดเสน่ห์ เมื่อโตขึ้นจะสามารถใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย ง่ายต่อการเข้าใจ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | ประถม | มัธยม | เรียนส่วนตัว | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการศึกษา | ครูมากความสามารถ | สิ่งแวดล้อมที่ดี


www.absolutethinking.org

ดู 146 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page