top of page

ห้ามลูกเล่น ไม่เห็นลูกโต

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ครูเก๋คะ หากเราห้ามลูกเวลาเล่น หรือไม่ให้ลูกเล่นเลย จะส่งผลเสียต่อตัวลูกไหมคะ คำถามสั้นๆที่เกิดขึ้นหลังจากจบคลาสการสอนจิตวิทยา


การเล่นของลูกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของระบบประสาทและสมอง การที่จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเปี่ยมด้วยจินตนาการและองค์ความรู้นั้นต้องเกิดจากการค้นคว้า ค้นหา และทดลองเพื่อหลีกเลี่ยง


1. ปัญหาสภาวะทางด้านจิตใจ จากการรู้สึกเก็บกด ไม่ได้ระบาย ส่งผลให้เป็นคนไร้เหตุผลและหัวดื้อ


2. ปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์ ส่งผลให้เป็นคนหงุดหงิดง่าย วิตกกังวล ขี้อิจฉา และนำไปสู่การก้าวร้าวรังแกผู้อื่น


3. การทำลายโอกาสที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของการตอบสนองต่อสังคม การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การสนทนาและสติปัญญาในการตัดสินใจ


หากลูกยังเด็ก การปล่อยให้ลูกได้เล่น ในสวนสาธารณะ สวนหลังบ้าน หรือสนามกีฬาเป็นสิ่งที่ดีค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 128 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page