top of page

5 ข้อต้องทำ หากปรับพฤติกรรมลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


จำนวนไม่น้อยที่ครอบครัวพยายามปรับนิสัยลูกของตนเองในรูปแบบต่างๆหลากหลายวิธีเมื่อลูกนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่า ทำได้ชั่วครู่ แล้วลูกก็กลับไปสู่นิสัยเดิม ไม่เห็นเปลี่ยนแปลง ครูเก๋จะแนะนำอย่างไร ขอสรุปง่ายๆดังนี้ค่ะ


1. พฤติกรรมที่พ่อแม่ต้องการจะปรับ ควรให้เกิดในสภาวะแวดล้อมที่ปกติ ตรงกับความเป็นจริง


2. ให้แรงเสริมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นหลัก


3. ปรับพฤติกรรมที่ละขั้นค่อยเป็นค่อยไป หวังผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น


4. มีความสม่ำเสมอและอดทนต่อการปรับพฤติกรรม


5. เมื่อปรับแล้ว พ่อแม่ต้องมีความพยายามให้ลูกได้ฝึกการควบคุมตัวเองในการทำกิจกรรมต่างๆ


หากสามารถอดทนได้ 5 ข้อนั้นการปรับพฤติกรรมระยะยาวจะเห็นผลแน่นอนค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 118 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page