top of page

จุดยืนของวัยรุ่น ช่วงเวลาค้นหาเอกลักษณ์

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ฉันคือใคร ? คำถามคาใจวัยรุ่น เพื่อทบทวนจุดยืนของตัวเอง นำไปสู่การค้นหาเอกลักษณ์ จะเกิดขึ้นระหว่างอายุ 12-17 ปี เป็นวัยที่มีความสับสนอยากจะเป็นผู้ใหญ่ และในขณะเดียวกันก็มีความอยากเป็นเด็กปะปนอยู่ด้วย


การค้นหาตนเองของลูกเริ่มต้นจากการมีเพื่อน ปรับตัวเข้ากับเพื่อน และเกิดการเลียนแบบจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันสลับกันไป ทำให้เกิดความสับสนในบทบาทของตนเองในสังคม เกิดคำถามว่าฉันเป็นใคร ฉันมาทำอะไร หรือต้องการอะไรเพื่อทบทวนว่าตัวเองนั้นมีคำตอบหรือเปล่ากับคำถามเหล่านี้


สิ่งที่วัยรุ่นในช่วงอายุ 12-17 ปีคิดและต้องการนั้น ยังไม่ใช่คำตอบของชีวิต ไม่ใช่คำตอบของอนาคตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาเอกลักษณ์ ช่วงเวลาดังกล่าวพ่อแม่จะได้เห็นลูกพูดเรื่องราวจุดยืนทางการเมือง อาชีพ ดนตรี กีฬาและความฝันที่เปลี่ยนเป็นประจำ


ในฐานะพ่อแม่ ต้องเข้าใจช่วงเวลาของพัฒนาการดังกล่าว หลายท่านมองว่าลูกจับจด ล้มเหลว แต่แท้จริงแล้วคือการค้นหาตนเอง ต้องยืนเคียงข้าง ให้ความสนใจและคำแนะนำ เพื่อสร้างกำลังใจให้ข้ามช่วงเวลาของการสับสนในการเจริญเติบโตของวัยดังกล่าว


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 164 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page