top of page

ทำดีต้องชื่นชมในที่สาธารณะ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


คำชื่นชม หนึ่งในคำที่นักจิตวิทยาใช้ในกระบวนการบำบัดพฤติกรรม เป็นสิ่งเสริมแรงที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวซ้ำๆ ตรงข้ามกับคำติเตียนที่ต้องการให้เลิกและละเว้นจากพฤติกรรมนั้นๆ แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้คงทนในระยะยาว จนกลายเป็นนิสัยนั้น จะต้องเพิ่มขึ้นตอนไปอีกขั้น


การเขียนชื่อ ประกาศยกย่องผู้ที่ทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น อาทิ มอบรางวัลแก่ผู้ที่ส่งการบ้านครบ เขียนรูปดาวว่าใครได้รับดาวเท่าไหร่เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ สำคัญที่สุดคือเมื่อครบตามตกลงแล้วให้แสดงว่ายินดีทันที อย่ารีรอ


วิธีนี้จะใช้ได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นหนึ่งในวิธีที่นักจิตวิทยาใช้ในการปรับพฤติกรรม และพ่อแม่ ครูจะต้องไม่ลืมว่า ตนเองนั้นได้สัญญาอะไรไว้กับเด็กๆบ้างเพราะคำสัญญาที่ไม่ถูกมองข้าม จะสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 172 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page