top of page

เทรนด์อาชีพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


อ้างอิงจากผลสำรวจนิดาโพล ของปี 2560 ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับเทรนอาชีพในฝัน ที่เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัลต้องการ ผลพบว่า


อันดับ 1 คือผู้ประกอบการหรือธุรกิจส่วนตัว


อันดับ 2 อาชีพครู/อาจารย์


อับดับ 3 รับราชการ


อันดับ 4 แพทย์หรือพยาบาลงานสายสาธารณสุข


อับดับ 5 วิศวกรและนักออกแบบอาคาร


และที่มากไปว่านั้นคือแนวโน้มของเด็กอายุ 7-14 ปี มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีและสายงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น อาทิ นักวิศวกรรมซอฟแวร์ โปรแกรมเมอร์ ยูทูปเบอร์ เกมเมอร์ และนักแคสเกมส์อีกด้วย


เมื่อเรามีข้อมูลแบบนี้แล้ว ในฐานะพ่อแม่ คือการเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล และร่วมเติบโตไปกับเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ ช่วยเหลือและกระตุ้น ให้เกิดวินัยที่ดีในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และเติบโตเท่าทันการพัฒนาทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลและการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 135 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page