top of page

เสียงสะอื้น การระบายอารมณ์ตามหลักพัฒนาการ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ฮึก ฮึก ฮึก เสียงสะอึกจากการกลั้นร้องไห้ของลูก ที่ยากต่อการหายใจและพยายามกลั้นยับยั้งอารมณ์ของตนเองไว้ไม่ให้ร้องไห้ออกมา หากผู้ปกครองยอมให้ลูกได้ผิดพลาดและร้องได้ออกมา อาการสะอึกสะอื้นดังกล่าวที่จะค่อยๆหายไป


เมื่อครั้งที่ลูกร้องไห้ หลายคนก็คงพยายามอยากจะบอกให้ลูกหยุด ซึ่งก็จะหนีไม่พ้นอาการสะอื้น ซึ่งหมายถึงมีอะไรบางอย่างติดค้างซึ่งแน่นอนว่าในที่นี้คือระบบหายใจ หรือลมที่เข้าออกผิดจังหวะ การปล่อยให้ลูกหรือให้โอกาสลูกได้ร้องไห้ออกมานั้นเป็นสอนลูกเรื่องการจัดการอารมณ์แบบหนึ่งด้วยตัวของเขาเอง และแน่นอนว่า ลูกจะเริ่มเข้าใจถึงระดับของความเสียใจในแต่ละขณะที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้นจากการร้องไห้ของเขาเอง


เมื่อครั้งโตขึ้น การจัดการอารมณ์เรานั้นจะเปลี่ยนไป และแน่นอนว่าลูกก็เช่นกัน การร้องไห้ เป็นการปลดปล่อยอารมณ์อย่างหนึ่งของเด็ก ซึ่งเมื่อลูกเรียนรู้มีโตขึ้นการปลดปล่อยอารมณ์ของเขานั้นจะเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆ ตามการเรียนรู้ที่เราสอนและลูกได้รับประสบการณ์จากการรับสื่อและได้ทดลองผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เล่นดนตรี กีฬาและ กิจกรรมยามว่าง ถือเป็นการชดเชยการระบายอารมณ์แบบเดิมๆ


ดังนั้นการช่วยหรือสอนให้ลูกได้ระบายอารมณ์ในแต่ละช่วงวัยจึงมีความสำคัญ และหลายปัจจัยสามารถลดความเครียดของเขาได้ ถือเป็นการผ่อนคลายที่ดี หากเราในฐานะพ่อแม่ ไม่มีช่องทางให้ลูกระบายอารมณ์แล้วล่ะก็ ลูกอาจจะไม่กล้าแสดงออก กักเก็บอารมณ์ของตนเองไว้ไม่บอกใคร ซึ่งไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาทักษะของลูกวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethiking.org
ดู 7,854 ครั้ง0 ความคิดเห็น