top of page

ถ้าพ่อแม่ไม่ใช่นักอ่าน ลูกเป็นนักอ่านได้ไหม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ครูเก๋ค่ะ ถ้าพ่อแม่ไม่ใช่นักอ่าน ลูกจะเป็นนักอ่านได้ไหม หรือถ้าเราไม่อ่านลูกก็จะไม่อ่าน คำถามจากพ่อแม่มือใหม่ที่เป็นลูกศิษย์ของครูเก๋เอง


ก่อนอื่นเลยต้องตอบว่า ได้ค่ะ หลายต่อหลายครั้งเรามักจะมีความเข้าใจว่าถ้าพ่อแม่ทำเป็น พ่อแม่ทำได้ ลูกก็มีส่วนที่จะทำได้ ทำเป็นและเก่งเหมือนพ่อแม่ ซึ่งล้วนแล้วมีพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่ลูกจะเติบโตไปเป็นแบบนั้น


แต่พฤติกรรมการเป็นนักอ่าน หรือพฤติกรรมรักการอ่าน จัดเป็นการเรียนรู้ที่สามารถปลูกฝังได้ และพฤติกรรมรักการอ่านนั้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แปลว่าหากได้รับการฝึกฝน ได้รับการพัฒนา การที่ลูกจะเติบโตเป็นเด็กรักการอ่านนั้นก็สามารถทำได้และใกล้ความจริงเข้าไปทุกที การที่พ่อแม่ไม่เป็นนักอ่านนั้นจึงไม่เป็นเรื่องใหญ่ เพียงแต่หากว่าพ่อแม่เป็นนักอ่าน ลูกจะสามารถเรียนรู้ทักษะการอ่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่สั้นกว่าค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 184 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page