top of page

ล้มให้เป็นท่า พัฒนาสู่ความสำเร็จ (ของลูก)

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ความล้มเหลว แค่ได้ยินก็ขมขื่น พ่อแม่อย่างเราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูก แต่บางครั้งการเรียนรู้ที่ดีก็เกิดขึ้นจากการล้มเหลว ซึ่งแน่นอนว่า การล้มนั้น ต้องลุกให้เป็น และแน่นอนว่าต้องล้มให้เป็นท่า ได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะ ต้องล้มให้เป็นท่า


ท่าแรก ล้มให้รู้ถึงผลของการกระทำว่า ทำอะไรไปถึงได้ล้ม เป็นการสะท้อนคิดของการผิดพลาด หรือชี้ให้เห็นผลของการที่จะเป็นไปได้หากผิดพลาด โดยให้ลูกได้ลองประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เขาได้ตัดสินใจทำลงไป


ท่าต่อมา ล้มจากการทดลองสิ่งใหม่ๆที่ชอบ สนใจ หรือกระทั่งไม่ชอบไม่สนใจ เพราะการลงมือทำเป็นแบบฝึกหัดที่ดีของการเรียนรู้


ท่าสุดท้าย ถ้าล้มแล้วให้ลุกทำใหม่ ทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ หรือหาหนทางใหม่เพื่อที่จะป้องกันการล้มลงของลูกโดยตัวตนของตัวเขาเอง


การล้มเหลวก่อให้เกิดการเรียนรู้ ไม่มีใครล้มเหลวแทนกันได้ และไม่มีใครที่จะเรียนรู้แทนกันได้เช่นกัน ผู้ที่ล้มเหลวมามากไม่ได้หมายความว่าไม่ประสบความสำเร็จ แต่ได้ค้นพบหลากหลายวิธีต่างหาก ที่ทำไปแล้วไม่ได้ผล


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.orgดู 203 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page