top of page

สัญชาตญาณความเป็นผู้นำลูกคุณมีแค่ไหน ?

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


สัญชาตญาณของการเป็นผู้นำ บางครั้งหลายคนก็ฉายแววแต่เด็ก หรือมีมาแต่กำเนิดไม่ว่าจะผ่านขั้นตอนการสังเกตบุคลิกภาพของพ่อแม่หรือส่งผ่านทางพันธุกรรม แต่จะสังเกตอย่างไรว่าลูกของเรานั้นมีพฤติกรรมของการเป็นผู้นำ


1. การมีความรับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆเล็กๆน้อยๆ อาทิการรับประทานอาหาร การเข้าแถว หรือการแต่งกาย


2. มีพฤติกรรมเคารพตนเอง ผ่านการรักษาคำพูดหรือ การแทนตัวเองในการทำงานเป็นกลุ่มอาสา


3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทั้งสถานการณ์ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย


4. เป็นคนมีเป้าหมาย และมุ่งมั่นทำเป้าหมายให้สำเร็จอยู่เสมอ


5. สามารถที่จะโน้มน้าม ต่อรอง และประณีประนอมผู้อื่นได้


หากลูกมีทั้งหมด 5 ข้อในปัจจุบันนั้นแปลว่าลูกพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำอย่างเต็มตัว หาก 3-4 ข้อคือลูกมีความพร้อมและรอพ่อแม่เติมเต็มศักยภาพดังกล่าวเพื่อความเป็นเลิศ 1-2 ข้อนั้นลูกต้องการคำแนะนำเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 300 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page