top of page

การให้ต้องไม่ตัดความสัมพันธ์

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ผู้ให้สิ่งที่ใครๆหลายๆคนอยากปลูกฝังให้เกินขึ้นในตัวของลูก หรือเยาวชนที่เขานั้นเลี้ยงดู แต่หลายครั้งที่ผู้ให้ นำสิ่งที่ไม่น่าประทับใจ หรือลำบากใจมาให้แก่คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้ผู้คนรอบข้างเป็นผู้ให้ตามตนเอง หรือการบังคับให้ร่วมบริจาคอะไรสักอย่างโดยอีกฝ่ายไม่ได้ต้องการ ซึ่งผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญเรื่องของการให้ ให้เป็นอย่างดี


1. ทำความเข้าใจว่าการบริจาค เป็นการการให้โดยสมัครใจตนเอง ผู้คนรอบข้างอาจจะไม่สมัครใจ


2. การคะยั้นคะยอ ถึงแม้จะมีเจตนาที่ดี แต่ไม่ควรเซ้าซี้เกินงาม ทุกคนสามารถตัดสินใจด้วยเหตุผลของตนเอง


3. การให้ที่มากเกินไป อาจนำมาซึ่งความไม่พอใจสำหรับคนบางกลุ่ม ไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ ผู้ให้ก็ควรที่จะไตร่ตรองว่าเหมาะสมหรือใหม่ กับขนาด จำนวน และความต้องการของผู้รับและจุดประสงค์ของผู้ให้


4. การให้สิ่งของกับผู้รับมากเกินไป บางครั้งผู้รับรู้สึกเสียหน้า อาย หรืออาจเข้าใจผิดไปว่า พยายามทำตัวสูงกว่า เด่นกว่า ดีกว่า ฉะนั้นการให้ก็ต้องคำนึงถึงโอกาสที่พองาม


หากลูกสามารถเข้าใจทั้ง 4 ประเด็นหลักนี้ ถือว่ามีความพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเข้ามาหลังจากการให้ได้เป็นอย่างดียอดเยี่ยม การให้เป็นสิ่งที่ดี และงดงาม แต่อย่าให้การให้ เป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกและเพื่อน และสังคมรอบข้าง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 233 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page