top of page

สร้างสมดุลให้สมอง วางครรลองให้ลูกมีสุข

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


สร้างความสมดุลให้สมอง วางครรลองให้ลูกเก่งดี มีสุข


การสร้างสมดุลให้สมอง เพื่อการจัดระเบียบให้ชีวิตมีความสุขนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งหลายคนทราบดีว่า สมองทั้งสองข้างต้องทำงานอย่างสม่ำเสมอให้เท่าเทียมกัน เริ่มจากการสร้างลำดับ วางระเบียบแบบแผน ควบคุมตนเองให้ไปถึงเป้าหมายให้เวลาต่างๆ ตามเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ต้องชนะภายในกรอบเวลาเท่าไร่ในความคิดของนักกีฬา หรือการได้เกรดที่ดีสวยงามตามท้องเรื่อง แน่นอนว่า พ่อแม่หลายคนต้องพบปัญหาที่ได้เกรดที่สวยงามมาตามระบบโรงเรียนแต่ลูกนั้นไม่ได้มีความสุขเอาเสียเลย หรือเรียกว่า แม้ชนะ แต่ไม่มีความสุข


หากพบปัญหาแบบนี้การเติมพลังให้สมองโดนเฉพาะซีกขวาที่ทำหน้าที่ส่วนมากในเรื่องของความรู้สึก ให้มีภาพของความล้มเหลวและผิดหวังสลับกันไป หาเวลาให้ลูกได้ผ่อนคลายผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆนอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในระบบ เหตุเพราะชีวิตที่มีระบบระเบียบ ก็ต้องคงความสุขเอาไว้ไม่ขาดสาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงชีวิต ให้มีทั้งระบบระเบียบ และจินตนาการผนวกเพื่อสร้างความสมดุลให้กับความคิดและสมอง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาทักษะกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 209 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page