top of page

ดุด่า ว่ากล่าว ไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

อัปเดตเมื่อ 5 ก.พ. 2563

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ด่าแล้วได้อะไร ตวาดแล้วเกิดอะไรขึ้น ทะเลาะแล้วเป็นอย่างไรกัน สามคำถามชวนคิด ก่อนจะดุลูกอย่างรุนแรงจนกักเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่ แน่นอนว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นได้ถูกยืนยันจากงานวิจัยหลายสำนักว่าไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในเด็กเลย แถมยังเป็นการเพิ่มเติมความไม่เข้าใจกันให้กับลูกว่าเหตุใดจึงมีการดุด่า ว่า กล่าวที่รุนแรงเช่นนี้


วันนี้พ่อแม่อย่างเราควรทำอย่างไร หากมองลูกเข้าใจด้วยปัญญาทางจิตวิทยาแล้ว การเลี้ยงลูกแบบ Authoritative หรือการส่งเสริมลูก สอดแทรกเนื้อหา และชื่นชมนั้นเป็นวิธีที่ทำให้เด็กเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องประกอบด้วย เก่ง ดี มีสุข จากการเห็นต้นแบบที่ดีที่มาจากรั้วที่ใกล้ที่สุดในบ้าน นั่นก็คือ พ่อแม่


การเลี้ยงลูกที่เข้าใจของ ส่งเสริม และผลักดัน จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีหากเปรียบเทียบกับการดราม่าหรือการดุด่า ว่ากล่าว เพื่อให้สำนึก การส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี และตักเตือนรวมถึงชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดอย่างมีเหตุผล จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษพร้อมพัฒนาศักยภาพกับเราวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 235 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page