top of page

ความเป็นตัวตน ความรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ของลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


จริงหรือที่ว่าความรู้มากขึ้น ความเป็นตัวตนจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สำหรับเด็กแล้ว ข้อเท็จจริงอธิบายได้ว่า เด็กนั้นเติบโตมาจากความไม่รู้ จากนั้นจึงได้เล่าเรียนจนรู้ ก็จะคิดว่าตนเองนั้นรู้แล้ว ซึ่งคำว่า "รู้แล้ว" นำไปสู่ความมั่นใจที่เพิ่มสูงขึ้น เริ่มทำได้ เริ่มทำเป็น เริ่มทำให้เห็น มากครั้งขึ้นเรื่อยๆก็เกิดความชำนาญ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่ปกติ ตามช่วงวัยพัฒนาการของเขา


เมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแบบนี้แล้ว การเตรียมความพร้อมให้ลูกๆ รับมือกับปัญหา และเงื่อนไขของความไม่รู้ในอนาคต สมควรอย่างยิ่งที่จะเน้นความฉลาดในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น


1. การรู้จักฟังความคิดเห็นทั้งๆที่ตนเองนั้นอาจจะรู้ หรือไม่รู้ข้อเท็จจริง


2. ควบคุมอารมณ์ของตนเอง


3. ฝึกความอดทน ให้รู้จักรอและหักห้ามใจตนเอง


ทั้งสามข้อนี้หากผู้ปกครองสามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวตนของลูกได้ โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการรับรู้ข้อมูลพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเสน่ห์และทักษะการเข้าสังคมที่ดีและยอดเยี่ยมในระยะยาว


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 197 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page