top of page

5 เสี่ยงเลี้ยงลูกเป็นอาชญากร

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ในชายคาของบ้านหลังหนึ่ง คงจะเหนื่อยใจไม่น้อยหากรู้ว่าเด็กที่กำลังวิ่งเล่น กำลังจะเป็นอาชญากรที่รัฐบาลต้องการตัวในอนาคต ในปี 1955 ได้มีการตีพิมพ์เรื่องราวของอาชญากรรมโดย Sutherland and Cressey ตอนหนึ่งว่าอาชญากรรมนั้นส่วนหนึ่งมาจากการบ่มเพาะภายในครอบครัว ที่เป็นเหตุปัจจัยหลักในการก่อเหตุในเวลาต่อมา ซึ่งในความเสี่ยงดังกล่าวคือ


1. ครอบครัวมีตัวอย่างที่ไม่ดี ลูกได้ซึมซับรับทราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรจากคนในครอบครัว อาทิ การเสพสุมสารเสพติด และการมั่วสุมทางเพศ


2. ครอบครัวขาดผู้นำที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ในการเป็นหลักยึดในการดำรงชีวิต


3. แหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตอันธพาล มีเหตุความไม่สงบบ่อยครั้ง อยู่ใกล้สถานบันเทิง และแหล่งกิจกรรมผิดกฎหมาย


4. ครอบครัวเพิกเฉยและขาดการตักเตือนเมื่อเยาวชนกระทำผิด ไม่มีการสั่งสอน หรืออบรมให้เป็นไปตามกฎกติกาของสังคม


5. ครอบครัวไม่อบอุ่น ไม่น่าอยู่ ส่งผลให้การโน้มน้าวให้ออกจากบ้านโดยบุคคลภายนอกมีอิทธิพลสูง


ความเสี่ยง 5 อย่างนี้เป็นหัวใจที่พึงระวังหากต้องการให้ลูกเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ความเสี่ยงดังกล่าวภายในบ้านของเรามีหรือไม่ จัดการอย่างไร คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 202 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page