top of page

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและลูก ปูทางสร้างความสำเร็จ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


การที่ลูกๆมีความสัมพันธ์ที่ดี หรือความรู้สึกที่ดีต่อคุณครู สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาการเรียนรู้ ในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์กับบุคคลเป็นปัจจัยสัมพันธ์ที่จะส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะครูและนักเรียน ในฐานะพ่อแม่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกและครูจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และวิธีการเตรียมพร้อมลูกรักให้เข้าสู่วัยเรียนที่ยอดเยี่ยม จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรพลาด


1. พูดถึงครูในโรงเรียนและครูของลูกในเชิงบวก เพื่อสร้างความเชื่อใจและไว้ใจ


2. ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เมื่อถูกร้องขอ อาทิ การเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ


3. ให้ความเคารพและให้เกียรติครูของลูก รวมไปถึงการแสดงออกที่เหมาะสม อาทิ การทักทาย การใช้สรรพนามแทนตนเองของคุณพ่อคุณแม่และครูของลูก ตลอดถึงการเคารพกติกาของทางโรงเรียน


3 ข้อพื้นฐานมหัศจรรย์นี้เป็นคำแนะนำที่ครูเก๋ได้กลั่นกรองจากประสบการณ์และการให้คำปรึกษาผู้ปกครองมานับไม่ถ้วน แน่นอนว่าสำเร็จและสามารถเปลี่ยนแปลงลูกไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไม่ยากเลยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒฯาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 180 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page