top of page

อ่านด้วยกัน ไปได้ไกล

อัปเดตเมื่อ 15 ก.พ. 2563

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกมีกำลังใจในการอ่าน หนังสือที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญคือหนังสือที่ผู้ปกครองสามารถอ่านไปพร้อมกับลูกได้ ลูกจะรู้สึกผูกพันและเห็นคุณค่าของการอ่านผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขระหว่างช่วงที่เวลาที่ได้ใช้ นิทานที่เป็นเรื่องราวต่างๆมีรูปภาพให้ลูกชี้ตอบถาม จะผลักดันให้จินตนาการของลูกหลั่งไหลออกมา


หลายครั้งที่พ่อแม่อ่านนิทานร่วมกับลูกไม่จบ เนื่องจากลูกพูดเล่านิทานเรื่องใหม่จากรูปที่เขาเห็น หรือกระทั่งการถามว่า ทำไม อะไร ใคร หลายครั้งจนทำให้พ่อแม่เองถอดใจ ครูเก๋ขอบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่น่าตื่นเต้น คำว่าธรรมดาคือ ธรรมดาที่จะสงสัย แต่ที่น่าตื่นเต้นคือลูกเริ่มที่จะสนใจผูกเรื่องราวต่างๆจากที่ได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องราวของเขาแล้ว น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะคะ


หลายครั้งที่นักจิตวิทยาได้อ้างถึงการมี แรงบันดาลใจ (Inspiration) หรือ แรงขับดัน (Motivation) อย่างแข็งกล้าจากการอ่านหนังสือ เนื่องจากในระยะยาวการอ่านจะฝังสิ่งที่เราได้อ่านหรือบันทึกเข้าไปในความทรงจำระยะยาวผ่านการหยุดคิด หยุดประโยค หยุดคำด้วยตัวของเราเอง สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกฝน


การที่ลูกเล่าเรื่องราว พราวแพรวด้วยเหตุผลมากมายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการอ่านร่วมกัน เห็นร่วมกัน ฟังร่วมกัน แล้วได้กลั่นกรองออกมาจากความคิด เป็นแรงบันดาลใจในตัวตนที่พร้อมจะส่งต่อเรื่องราวเหล่านั้นมายังพ่อแม่ให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการอ่านนิทาน หรือทำกิจกรรมอย่างอื่น การอ่านร่วมกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อสร้างกำลังใจและจินตนาการของลูกค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 234 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page