top of page

15 นาทีต่อวัน สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เพียง 15 นาทีต่อวันเป็นอย่างน้อยที่มีเวลาเต็มที่ได้สื่อสารกับลูก ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ การได้ออกกำลังกาย อ่านหนังสือหรือ ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 15 นาทีหรือตามหลักการของการ Homeroom ที่ได้ทำใน Oakia School ในรัฐ Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทดลองกิจกรรม Homeroom เพียง วันละ 15 นาที ติดต่อกัน จันทร์ถึงศุกร์ พบว่านักเรียนในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับครูผู้สอนและกันและกัน กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น


หลังจากความสำเร็จดังกล่าว ทางโรงเรียนได้ทดลองเพิ่มเวลาในการ Homeroom วันอังคารและพฤหัสบดีเป็นเวลา 40 นาที พบว่าส่งผลให้นักเรียนกล้าที่จะพูดถึงปัญหาของตนเอง กล้าที่จะปรึกษาปัญหา และอยากพูดคุยกับครูประจำชั้นมากขึ้น


ด้วยเหตุนี้ หากเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับลูกของเราเพียงวันละ 15 นาที สำหรับพ่อแม่หลายคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เอื้ออำนวยที่จะสื่อสารกับลูกได้มากเพียงพอ สามารถเข้าใจและปรับตัวเข้ากับลูกได้ ทั้งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทดลองปรับวิธีการเข้าหาลูกได้ตามความถนัด แต่สำคัญคือประจำสม่ำเสมอเพียง 15 นาทีต่อวัน ผลลัพธ์ที่ดีก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม และอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจากเราใกช้ชิดลูกในฐานะพ่อแม่ ไม่ใช่เพียงแค่ครูประจำชั้นของลูก


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 232 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page