top of page

5 เหตุผลที่พ่อแม่ต้องรู้ สร้างกูรูที่รักการอ่าน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


การอ่านเป็นสิ่งสำคัญ สำคัญอย่างไร ทำไมต้องอ่านเป็นคำถามที่ได้ยินได้รับฟังจากพ่อแม่หลากหลายคนที่พยายามหาเหตุผลที่ต้องการจะฝึกลูกเป็นนักอ่าน โชคดีที่ครูเก๋ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านและมีโอกาสได้สรุปจากกลุ่มผู้ปกครองที่ได้สอนลูกให้เป็นนักอ่านสำเร็จโดยทั้งหมดมีเหตุผลดังนี้


1. การอ่านเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ คำศัพท์เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้


2. การอ่านช่วยในการปรับปรุงความจำ ลำดับ แยกแยะและจำแนกเป็นสิ่งต่างๆได้ตามองค์ประกอบ


3. การอ่านสร้างพื้นฐานการคิดที่ดี สามารถจินตนาการได้หลากหลาย เพิ่มตรรกะ และสร้างทักษะการเล่าเรื่องราวผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ


4. การอ่านมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางการเขียน ยิ่งอ่านยิ่งเจอคำศัพท์และวิธีการเขียนที่หลากหลาย สามารถจำและนำมาปรับใช้ได้เมื่ออ่านจนแม่นยำ


5. การอ่านสร้างสมาธิ ทุกครั้งที่เริ่มอ่าน สมาธิเริ่มที่จะจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้า ไม่วอกแวกโลเลไปมา เป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพที่ดี


เมื่อมีเหตุผลที่ดีมารองรับมากมายหลายหลาก คงจะยากที่จะบอกว่าการอ่านนั้นไม่ได้มีส่วนช่วยที่ดีในการพัฒนาทักษะต่างๆ พ่อแม่สามารถเริ่มต้นปลูกฝังการรักการอ่านภายในบ้านง่ายๆ เพียงอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เริ่มอ่านหนังสือกับลูก เพียงวันละ 15 นาที อีกไม่นานพ่อแม่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวลูกแน่นอนค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 195 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page