top of page

กิจกรรมในครอบครัวนั้นส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


จากข้อมูลการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2552) พบว่า คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยเพียงวันละ 2 ชั่วโมงเท่านั้นในการดูแลคนในครอบครัว เนื่องด้วยงานและภาระหน้าที่มากมายในชีวิตประจำวัน เราจะปรับตัวอย่างไรกับการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ที่ครอบครัวยังต้องการเวลาและกิจกรรมร่วมกัน


แท้จริงแล้วกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพียงเวลาสั้นๆ แต่สม่ำเสมอนั้นเพียงพอต่อความต้องการของทุกคนในครอบครัว อย่างน้อยที่สุด 2 ครั้งต่อหนึ่งเดือน อาทิ การเดินเล่นในสวนสาธารณะ การปั่นจักรยาน เล่นสเก็ตบอร์ด รับประทานอาหารนอกบ้าน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วิ่งมาราธอน กระทั่งการทำกิจกรรมจิตอาสาหรือออกโรงทาน


หากครอบครัวมีโอกาสได้ทำกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน ไม่เพียงจะเป็นตัวช่วยให้บริบทของความสามารถเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างความสามารถในการต่อรองและช่างเจรจากับความสัมพันธ์ในบริบทต่างๆที่ลูกๆต้องเผชิญในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนั่นรวมไปถึงการค้นพบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเป็นปัจจัยหลักของความผาสุก ในขณะที่ความสัมพันธ์ที่แย่ที่ไม่ได้ถูกระบายจากการบูลลี่ภายในสังคมของโรงเรียนกระทบสุขภาพจิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (McAuley, et al)


(Spending Time with Family and Friends: Children’s Views on Relationships and Shared Activities, McAuley, Colette ; McKeown, Caroline ; Merriman, Brian)


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 217 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page